چه چیزی باعث خندهٔ نئاندرتال‌ها می‌شد؟ چه چیزی باعث گریهٔ انسان نئاندرتال می‌شد؟ آیا آن‌ها به همدیگر عشق می‌ورزیدند؟ این مقاله نکاتی را در مورد زندگی درونی عموزاده‌های