Google Analytics Alternative

برچسب: جنگ

ما کیستیم؟ ژن‌ها و فرهنگ ممکن است هدف‌های متضادی داشته باشند.

سرنوشت دوقلوهای یکسانی را تصور کنید که بلافاصله پس از تولد یکی را به بومیان قبیلهٔ موندوروکو[1] در آمازون و دیگری را به خانواده‌ای تحصیل‌کرده در انگلستان می‌سپارند.
ادامهٔ مطلب