بیشتر ما فیلم ذهن زیبا را دیده‌ایم. این فیلم بر اساس زندگی جان فُربز نَش، ریاضی‌دان و برندهٔ جایزهٔ نوبل اقتصاد، ساخته شده است. وی خدمات ارزنده‌ای در