به نظر می‌رسد آغاز حیات در زمین از دو حالت خارج نیست: یا آنگونه که چارلز داروین می‌گوید از «باتلاقی گرم و کوچک» آغاز شده است و یا